nlp.jpg

Nlp-terapia

Kivan löytäminen omaan elämään

Elämässä on kohtia, joissa hyvä olo tuntuu pakenevan arjen asioitten alle eikä elämä tunnu enää kivalta. Oma ajattelu suppenee eikä vaihtoehtoja tunnu olevan.

Elämässä on myös kohtia, joissa valinnan tekeminen tuntuu ylivoimaisen vaikealta. Ratkaisu siirtyy kerta toisensa jälkeen, olo on levoton ja ristiriitainen.

Elämässä on tilanteita, joissa kanssaihmiset ärsyttävät ja kanssakäyminen vaikeutuu. Yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen ei ole enää kivaa.

Välillä elämä saattaa tuntua tarkoituksettomalta. Ei ole suuntaa minne mennä eikä ole tavoitetta mihin pyrkiä, on kuin eksyksissä.

Ulkopuolisen näkökulman tuominen näihin tilanteisiin sekä asiantunteva ohjausomien voimavarojen löytämiseen ja niiden käyttöön ottamiseen ovat oivallisia työtapoja muiden NLP-menetelmien ohella tällaisten pulmatilanteiden analysointiin ja vaihtoehtojen havaitsemiseen. Prosessi etenee ohjatun keskustelun ja erilaisten harjoitusten avulla erilaisia NLP-menetelmiä käyttäen.


NLP (Neuro-linquistic programming)

NLP sisältää mielikuvilla työskentelyä sekä myönteisen ajattelun ja omien voimavarojen hyödyntämistä. NLP-menetelmistä löytyy keinoja mm.ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen, ajan ja stressin hallintaan, tavoitteiden selkiinnyttämiseen ja saavuttamiseen, rajoittavien uskomusten purkamiseen sekä itsetuntemuksen parantamiseen ja itsetunnon vahvistamiseen.

NLP on lyhytterapiamuoto, joka perustuu taitavuuden mallittamiseen. Sen monilukuiset menetelmät hyödyntävät hyväksi havaittuja ajatusmalleja ja toimintatapoja.Työskentelyn onnistuminen edellyttää keskinäistä luottamusta ja sen vuoksi ensimmäinen tapaaminen on toinen toisiimme tutustumista ja luottamuksen rakentamista. Kuuntelemista, katsomista ja tunnustelua siitä kuinka etenemme jatkossa. Se on Sinun valintaasi siitä haluatko jatkaa ja minun pohdintaani siitä koenko pystyväni olemaan Sinulle avuksi. Tämän vuoksi ensimmäinen käyntisi on maksuton jatkosta riippumatta.

Lue lisää NLP:stä.