Personal Coach

Ammatillisten valmiuksien kehittäminen

Personal Coach on oman työn, opiskelun, ongelman, ristiriidan tai minkä tahansa mieltä askarruttavan asian tarkastelua yhdessä ”koutsaajan” kanssa. Tavoitteena on löytää ihmisestä itsestään ne voimavarat, joita etenemiseen tarvitaan.

Nykyinen elämänrytmi ja jatkuva muutos toimintaympäristössä aiheuttavat lisää haasteita meille jokaiselle niin opiskelussa, työssä kuin muillakin elämän alueilla. Jossain vaiheessa voi tulla tarve pysähtyä miettimään omaa toiminta- ja ajattelumallia jos valintojen tekeminen alkaa tuntua vaikealta tai jokin asia ei vaan lähde etenemään.

Jokainen on oman elämänsä ja työnsä asiantuntija. Koutsaajan tehtävänä on auttaa löytämään uusia näkökulmia tarkasteltavaan asiaan, auttaa tunnistamaan ristiriitaa aiheuttavat sisäiset elementit ja purkamaan mahdollisia rajoittavia uskomuksia etenemisen tieltä. NLP-menetelmät soveltuvat erinomaisen hyvin tällaiseen työtapaan. NLP:ssä ajatellaan, että jos jokin ratkaisu ei toimi niin kokeillaan jollain toisella tavalla.

Koutsaus on nopea ja tuloksekas tapa tarkastella jonkin tilanteen sisältöä, miten asiat liittyvät toisiinsa, mitä mielleketjuja siihen on rakentunut ja mitkä tunnetekijät ovat vallitsevina vaikuttamassa ajatteluun. Keskustelun ja kysymysten myötä koutsaaja ohjaa koutsattavaa löytämään omasta itsestään asian ratkaisemiseen tarvittavat oivallukset ja voimavarat.

Koutsaaminen toteutetaan ennalta suunnitellun ohjelman puitteissa, jossa sovitaan tavoitteesta, ajankäytöstä ja investoinnista. Yhden tapaamisen kesto on noin 1,5 tuntia ja se voi tapahtua missä tahansa rauhallisessa tilassa.