Siirry suoraan sisältöön

Henkilökohtainen kasvu

3.1 Tavoitteen asettaminen

 ”Tavoite on unelma, jolle on asetettu aikataulu”

 • Miten tavoite kannattaa määritellä ja asettaa, miten sen ekologisuus (onko se hyvä kaikille osapuolille) tarkistetaan.
 • Mistä tiedän, että etenen tavoitettani kohti.
 • Mistä tiedän, että olen saavuttanut tavoitteeni.

3.2  RAJAT – hyvän kanssakäymisen perustekijä

Selkeiden ja joustavien rajojen muodostaminen itsen ja toisen ihmisen välille on yksi keskeinen persoonallisuuuden kehittymisen elementti.

 • Mitä tapahtuu kun omat rajat ylitetään. Miksi ne antavat myöten joissain 
 •   tilanteissa liian helposti.
 • Hyvien rajojen tunnusmerkit ja vaikutus omaan elämään.
 • Omien rajojen tunnistaminen.
 • Miten omia rajoja voi vahvistaa esim. Kolme näkökulmaa-harjoituksen avulla.      

3.3  Hyvän työntekijän malli

” Olen hyvä työntekijä kun …”

 • Ne arvot ja yleistyksen hyvän työntekijän mallista mitä itsekukin tiedostamattaan kantaa, voivat tulla hyvinkin kaukaa elämänhistoriasta. Niitä voi muutta itselle paremmin soveltuvaksi.
 • Minkälainen on oma  hyvän työntekijän mallisi ja miten sitä kannattaisi muuttaa itseäsi paremmin palvelevaksi

3.4  Ajattelumalli – tie parempaan huomiseen

”Kannattaa ajatella miten ajattelee”

 • Mitä kaikkea kielestä kuuleekaan. Tutkitaan kuinka merkitys muuttuu vaihtamalla adjektiivia, substantiivia, aikamuotoa jne.
 • Miten omaa ajattelua muuttamalla voi muuttaa asennettaan omaa elämää kohtaan ja saada siitä itselle entistäkin parempi kokemus.

3.5  Aika – todellisuutta vai ihmisen keksimää

 • Mitä on aika, onko sitä olemassa vai onko se keksittyä.
 • Miten lineaarinen ja syklinen aika eroavat toisistaan.
 • Kokeillaan muuttaa omaa aikakäsitystä. Tutkitaan mitä on ”omassa ajassa” ja voiko sitä muuttaa.

3.6. Terveys ja arvot

 • Tutkitaan omaa arvomaailmaa ja mihin kohtaan terveys siellä asettuu.
 • Liittyykö paino omassa ajattelussa terveyteen vai onko sillä oma merkityksensä ja arvopohjansa
 • Tarkistetaan voisiko ja onko tarpeen muuttaa arvojen paikkaa ja tärkeysjärjestystä