Siirry suoraan sisältöön

Ihmissuhteet toimiviksi

Miellejärjestelmät – näkökulma ihmisten erilaisuuteen

Ihminen käyttää ajatteluun, muistamiseen, kuvitteluun jne viiden eri aistin
kautta tullutta informaatiota; puhutaan mielteistä ja laajemmin miellejärjestelmistä.

 • Mitä ovat miellejärjestelmät.
 • Miksi kannattaa tunnistaa eri miellejärjestelmät.
 • Miten miellejärjestelmien tunnistaminen helpottaa päivittäistä vuorovaikutusta
 • niin kotona kuin työpaikallakin.

 

1.2 Toimintatyylierot – näkökulma ihmisten erilaisuuteen

 • Kuuden eri toimintatyylieron tarkastelua. Esimerkiksi erottelu toimija — harkitsija.
 • Mitä on olla pelkästään jompaa kumpaa toimintatyyliä käyttävänä.
 • Tutustutaan omaan tapaan toimia eri tilanteissa ja eri tehtävissä työpaikalla tai kotona.
 • Mistä väärinkäsitykset ja väärinymmärretyksi tulemiset voivat johtua
 • Toimintatyylien erilaisuuden ymmärtäminen antaa tilaa työyhteisössä toimiville erilaisille ihmisille.

 

1.3  Ihmisten erilaisuus – kaksi perusulottuvuutta

 • Syvällisempi tutustuminen ja kokeileminen kahteen toimintatyylieroon, jotka auttavat työpaikan ihmissuhteiden ymmärtämisessä
 • Tutkitaan toimintatyylieroja: Ihmiset – Asiat ja Toimija – Harkitsija
 • Tutkitaan miten ihminen toimii eri toimintatyylien sisällä ja siten opitaan ymmärtämään
 • ihmisten erilaisuutta eri tilanteissa
 • Keskustellaan mikä toimintatyyli soveltuu parhaiten mihinkin tilanteeseen ja mitä tapahtuu kun ihminen oppii tunnistamaan  ja ohjaamaan itse käyttämiään toimintatyylejä.