Siirry suoraan sisältöön

Luentosarjat

”Elämä on kivaa” -luentosarjat ovat ryhmien tarpeisiin ja tavoitteisiin sovitettuja tapahtumia valitun teeman puitteissa ja ne tähtäävät innostavaan ja uusia näkökumia avaavaan osallistumiseen sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä.

Luennot ovat toiminnallisia ja niiden aikana tehdään erilaisia harjoituksia.

Aihealueina ovat mm. työpaikan ihmissuhteet sekä oman mielenterveyden hoitaminen. Luentoesimerkkejä löydät klikkaamalla aihealueen nimeä. Auditorion lisäksi luennot voidaan toteuttaa aiheesta ja ryhmän koosta riippuen vaikkapa kuntosalilla.

TYÖPAIKAN IHMISSUHTEET
1) ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen tähtäävät luennot ja
2) vuorovaikutustaitojen lisäämiseen tähtäävät luennot sekä
3) pienryhmien yhteistoiminnan kehittämiseen tähtäävät keskustelupiirit

OMAN MIELENTERVEYDEN HOITAMINEN
4) henkilökohtaiseen kasvuun ja minäkuvan vahvistamiseen tähtäävät luennot

Luentojen kestoaika valitan käytettävissä olevan ajan ja käsittelylaajuuden mukaan. Tyypillisiä kestoaikoja ovat 45, 60, 90 ja 120 minuutin jaksot.

Luennot 120 min / 90 min
Aloitan kahden tunnin luennon mielelläni pienellä tarinalla kulloiseenkin vuodenaikaan tai tilanteeseen soveltuen. Sen jälkeen tarjoan sopivasti teoriaa aiheesta ja usein niihin liittyy kahden tai kolmen hengen ryhmissä tehtävä harjoitus, joka tuo teemaa lähemmäksi jokapäiväistä elämää. Harjoituksen tavoitteena on tutkia ja kokeilla omakohtaisesti opittua asiaa. Lopuksi on n. 15 minuutin suggestiivinen rentoutus, joka tapahtuu istuen. Rentoutuksen sisällä kertaan vielä luennon oleellisinta sisältöä. 90 minuutin luennoissa harjoitus lyhenee tai jää kokonaan pois.

Luennot 60 min / 45 min
Lyhyemmän luennon aloitan myös aiheeseen liittyvällä tarinalla, joka aktivoi kuulijat ajattelemaan, mitä luennon sisältö voisi olla hänen omassa elämässään. Aiheeseen liittyvän teorian esitän mahdollisimman havainnollisessa ja käytännön läheisessä  muodossa niin, että kaikilla on mahdollisuus olla asiassa mukana.

Keskustelupiiri,  n. 1,5 tuntia
Keskustelupiiri soveltuu pienryhmien yhteistoiminnan kehittämiseen ja minkä tahansa ryhmän sisällä olevan ongelman käsittelyyn. Yhteistoimintaa vaikeuttavat asiat liittyvät usein ihmissuhteisiin ja ne lähtevät tämän työtavan puitteissa nousemaan luontevasti ja turvallisesti esille ryhmän sisältä ja sieltä löytyvät ohjatun keskustelun edetessä myös ratkaisut esillä olevaan ongelmaan.

 

Tässä kuvatut luentosisällöt ovat esimerkkejä ja niiden lisäksi olen valmis tuottamaan samojen aiheryhmien alueelta erilaisille ryhmille räätälöityjä luentoja olemassa olevan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti