Siirry suoraan sisältöön

Ryhmätaso

Ryhmätason palvelut, kuten erilaiset luennot sopivat erinomaisesti yhteisöille ja työporukoille jotka haluavat kehittää itseään ja ammatillisia valmiuksiaan  toimiessaan yksin tai ryhmässä.

Työnohjaus

on tehokas keino parantaa henkilöstön valmiuksia vastata työelämän haasteisiin!
Työnohjauksessa käydään koulutetun ohjaajan kanssa läpi työhön ja työn tekemisen tavoitteisiin liittyviä asioita. Samalla mietitään omaa työtä ja siihen kytkeytyviä henkilökohtaisia tunteita ja reaktioita, joita ne herättävät.

Työnohjaus parantaa työn laatua ja sujuvuutta sekä auttaa työntekijää jaksamaan ja kehittymään ammatillisesti. 

Työnohjaukseen voi tulla yksin tai ryhmässä.

Tiedustelut yhteystietolomakkeella tai puhelimitse: 040 522 9343

Ryhmäohjaus

Kasvuryhmät toimivat keskustelu ja/tai psykodraama menetelmiin pohjautuen.
Keskusteluryhmät eri teemoista /1,5 h, kokoontuminen kahden viikon välein.
Psyko tai sosiodraamaryhmät / 1,5 h kokoontuminen kahden- kolmen viikon välein.

Kasvuryhmä on tarkoitettu kaikille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille ihmisille, jotka haluavat oppia tutkimaan omia tunnetilojaan ja avartamaan omia käyttäytymismallejaan tietyissä tilanteissa. Ryhmätoiminnan tavoitteena ei ole tietäminen vaan löytäminen.
Yhteen ryhmään mahtuu 8 henkilöä.

Tiedustelut yhteystietolomakkeella tai puhelimitse: 040 522 9343

Koira tunnekasvatuksen työparina

on menetelmä jolla pyritään löytämään omia tunteita ja niiden takana olevia viestejä koiran kanssa toimimisen kautta. Näin voidaan hyödyntää koiran roolia ihmisen parhaana ystävänä huomattavasti laajemmin.

Harjoituksissa käymme läpi sosiaalisen käyttäytymisen taitoja,kontaktin ottamista koiraan, ja yleensä joka koiralle tarpeellisia peruskäyttäytymiseen liittyviä asioita. Harjoitusten kautta saamme valmiudet omien tunteiden tunnistamiseen, jotka auttavat niin sinua itseäsi kuin koiraasi arkipäivän eri tilanteissa.