Siirry suoraan sisältöön

Vuorovaikutustaitojen lisääminen

2.1  Mikä auttaa hyvään vuorovaikutukseen

  • Kartta ja maasto ovat eri asioita. Ihmisten muodostamat käsitykset samasta todellisuudesta eroavat toisistaan. Jokainen liittää tapahtuneen aikaisempiin  kokemuksiinsa ja muodostaa siten tapahtumaa kuvaavan ”kartan”. Jokaisella on oma, erilainen karttansa.
  • Ennakkokäsitykset vaikuttavat vuorovaikutukseen eli se mitä ja miten ajattelen ennen vuorovaikutusta on merkittävää.
  • Samauttaminen on ihmisen luontaista toimintaa, jota tapahtuu automaattisesti kun hyvä vuorovaikutus syntyy kuin itsestään.
  • Samauttamista voi opetella ja käyttää tietoisesti laukaisemaan tilanteita, joissa kohtaamiseen sisältyy jännitteitä.
  • Jokaisen toiminnan taustalla on (ihmiselle itselleen) positiivinen tarkoitus. Sen löytäminen voi olla vaikeaa mutta jo asian ymmärtäminen ja pohtiminen auttavat  parempaan kanssakäymiseen.

2.2  Palautteen antaminen

”Ihmisenä on mahdotonta elää ilman palautetta”

  • Mitä palaute merkitsee ihmiselle ja mitä sillä voi saada aikaan.
  • Miten kannustava palaute rakennetaan ja  mitkä ovat sen rakennusaineet

2.3 Neuvottelutyylit

”Pehmopeli ja kovapeli ovat epäsuhtainen pari”

  • Neuvottelutyylien tunteminen ja niiden tunnistaminen auttavat asennoitumaan neuvottelutilanteeseen itselle sopivalla tavalla.
  • Neuvottelutilanteen ennakkosuunnittelu ja neuvottelutyylin valinta voivat edesauttaa asioitten sujumista niin kotona kuin työpaikallakin.